Snabba fakta


 
Invånare: 1,3 miljoner
Huvudstad: Tallinn
BNP per capita: $19688
 
Källa: wikipedia.se
 

 

Estland - en timma flygresa från Sverige

I Estland har vi under flera år stöttat ett soppkök för ca 160 handikappade, pensionerer och ensamma. I maj 2008 fick tyvärr denna verksamhet stängas på grund av bristande ekonomi.
 
Våra samarbetspartners i Estland vädjar om fortsatt ekonomisk hjälp så att de kan återuppta denna verksamhet. De ser stora behov för dessa människor som inte ens har mat för dagen.
 
Slättmissionens Hjälpande Hand | Stenum Romlycke | 532 94 Skara | info@slattmissionenshjalpandehand.se
 
Sitemap | Design by: Estiteco Consulting